İyilik Çiftliği


SOSYAL FAYDAYI BİRLİKTE ÇOĞALTALIM

Afrika’daki çeşitli bölgelerde sürdürülebilir tarım ve hayvancılığı geliştirebilmek için çalışıyor, insanları kendi yiyecek ve içeceklerini üretebilmeleri için destekliyoruz. Yerel tarım ve hayvancılık uzmanlarından aldığımız danışmanlıkla kurduğumuz Togo’daki mini çiftlik ile yöre halkına başkalarına muhtaç olmadan hayatlarına devam etmeyi öğretiyoruz. Böylece, imece usulü topraktan faydalanmalarını, hiçbir şefin, toprak ağasına muhtaç olmamalarını amaçlıyoruz. İyilik Çiftliğinde üretilen yiyeceklerin bir kısmı, bugün yöre okulundaki çocuklara öğün oluyor. Çiftliğin kurulmasına destek olan bağışçılarımızın burada kendi adlarına keçileri, tavukları bulunuyor. İlk etapta 100 çocuğu bu tarlalarda yetişenlerle doyurabilmeyi ve köylülere iyi tarımı öğretmeyi hedefliyoruz.