1. Veri Sorumlusu

Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (“AİP” veya “Vakıf”), Fetih Cad. Alptekin Sok. No:12 Şirinevler Mah. Bahçelievler / İstanbul adresinde mukim 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (“5737 sayılı Kanun”) ve ilgili ikincil düzenlemeleri kapsamında sosyal yardım, sağlık, eğitim alanlarında; ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri bir araya getirmek üzere kurulmuş bir vakıftır. Bu kapsamda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla AİP tarafından, Kanun’un temel ilkelerine uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

AİP; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3. kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; AİP tarafından genel olarak vakıf proje ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve 5737 sayılı Kanun’da sayılan görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmektedir.
KİMLİK VERİSİ
Kimlik Kategorisine Ait Veriler
Veri Konusu Kişi Grubu
Verinin Elde Edilme Yöntemi
Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Ad soyad
• Cinsiyet
• Uyruk
• Doğum tarihi
• Doğum yeri
• İmza
• T.C. kimlik No


• Çalışan
• Çalışan adayı
• Tedarikçi çalışanı
• Tedarikçi yetkilisi
• Ziyaretçi
• İş ortağı
• Bursiyer
• Bursiyer adayı
• Mentor
• Mentor adayı
• Eğitmen
• Eğitim katılımcısı
• Gönüllü
• Bağışçı
• İhtiyaç sahibi
• Yönetim kurulu üyesi
• Mütevelli heyeti üyesi
• Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi
• Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
• Potansiyel iş ortağı


Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile iş başvuru formu, gönüllülük başvuru formu, bağış yapılması gibi süreçler kapsamında fiziki ve/veya elektronik yöntemler ile elde edilmektedir.


• 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Vakıf faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Vakıf faaliyetlerinin raporlanması
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Basın ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (e): Hakkın tesisi kapsamında veri işlemenin zorunlu olması
İLETİŞİM VERİSİ
İletişim Kategorisine Ait Veriler
Veri Konusu Kişi Grubu
Verinin Elde Edilme Yöntemi
Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Adres
• E-posta adresi
• İkametgâh
• İletişim adresi
• Telefon Numarası


• Çalışan
• Çalışan adayı
• Tedarikçi çalışanı
• Çalışan
• Çalışan adayı
• Tedarikçi çalışanı
• Tedarikçi yetkilisi
• Ziyaretçi
• İş ortağı
• Bursiyer
• Bursiyer adayı
• Mentor
• Mentor adayı
• Eğitmen
• Eğitim katılımcısı
• Gönüllü
• Bağışçı
• İhtiyaç sahibi
• Yönetim kurulu üyesi
• Mütevelli heyeti üyesi
• Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi
• Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
• Potansiyel iş ortağı


Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile iş başvuru formu, gönüllülük başvuru formu, bağış yapılması gibi süreçler kapsamında fiziki ve/veya elektronik yöntemler ile elde edilmektedir.


• 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Vakıf faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Vakıf faaliyetlerinin raporlanması
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Basın ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (e): Hakkın tesisi kapsamında veri işlemenin zorunlu olması
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ
Fiziksel Mekan Güvenliği Kategorisine Ait Veriler
Veri Konusu Kişi Grubu
Verinin Elde Edilme Yöntemi
Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Giriş çıkış kayıtları
• AİP lokasyonlarında bulunan kamera kayıtları


• Çalışan
• Çalışan adayı
• Tedarikçi çalışanı
• Tedarikçi yetkilisi
• Ziyaretçi
• İş ortağı
• Gönüllü
• Yönetim kurulu üyesi
• Mütevelli heyeti üyesi
• Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi
• Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi
• Potansiyel iş ortağı


AİP lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.


• Vakıf faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesinin sağlanması
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
• Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ
İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler
Veri Konusu Kişi Grubu
Verinin Elde Edilme Yöntemi
Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Cookie Kayıtları
• IP adresi bilgileri
• IP Adresi İzleme
• İnternet Erişim Kayıt Log'ları
• İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
• Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
• Şifre ve parola bilgileri vb.


• Çalışan
• Ziyaretçi
• Bağışçı
• Gönüllü
• İhtiyaç sahibi


AİP’e ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, AİP ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, e-posta adresi üzerinden AİP ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.


• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Erişim yetkilerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• AİP faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Talep / şikayetlerin takibi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisine Ait Veriler
Veri Konusu Kişi Grubu
Verinin Elde Edilme Yöntemi
Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Fotoğraf
• Kamera Kayıtları


• Çalışan
• İhtiyaç Sahibi,
• Gönüllü
• Yönetim Kurulu Üyesi,
• Bağışçı


AİP faaliyetleri kapsamında çekilen fotoğraflar, ihtiyaç sahipleri tarafında AİP’e iletilen fotoğraflar, etkinlikler esnasında çekilen fotoğraf ve videolar vasıtasıyla elde edilmektedir.


• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• AİP faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• AİP faaliyetlerinin duyurulması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşılması
• İhtiyaç sahipleri ve gönüllü ile bağışçıların bir araya getirilmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
FİNANS
Finans Kategorisine Ait Veriler
Veri Konusu Kişi Grubu
Verinin Elde Edilme Yöntemi
Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Banka bilgileri
• Hesap bilgileri
• Kart bilgileri


• Çalışan
• Tedarikçi
• Bursiyer
• İhtiyaç sahibi


Burs süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi, bağış süreçlerinin yürütülmesi, gönüllü ve ihtiyaç sahipleri arasında yapılan görüşmeler esnasında ilgili kişilerin kendisinden veya diğer üçüncü kişilerden elde edilmektedir.


• 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Burs ödemelerinin yapılması
• Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
MESLEKİ DENEYİM
Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler
Veri Konusu Kişi Grubu
Verinin Elde Edilme Yöntemi
Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Diploma bilgileri,
• Gidilen kurslar,
• Meslek içi eğitim bilgileri,
• Sertifikalar,
• Transkript bilgileri


• Çalışan
• Çalışan adayı
• Bursiyer
• Bursiyer adayı
• İhtiyaç sahibi


Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, burs ve faaliyetleri kapsamında bilgilerinin paylaşılması, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi vasıtasıyla elde edilmektedir.


• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• AİP faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi

Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.


4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, AİP tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yönetim kurulu ve mütevelli heyetimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve açık rızanız olması halinde sınırlı ve gerekli olması kaydıyla yurtdışına aktarılabilecektir.
KİMLİK VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
• Herkese açık
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
• İş Ortakları
• Tedarikçiler


• 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
• Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Burs ve ihtiyaç sahiplerine ödemelerin yapılabilmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Vakıf faaliyetlerinin raporlanması
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• Basın ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi
• İhtiyaç sahiplerinin bağışçı ve gönüllüler ile bir araya getirilmesi

İLETİŞİM VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
• İş Ortakları
• Tedarikçiler


• 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
• Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Burs ve ihtiyaç sahiplerine ödemelerin yapılabilmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Vakıf faaliyetlerinin raporlanması
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• Basın ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi
• İhtiyaç sahiplerinin bağışçı ve gönüllüler ile bir araya getirilmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları


• 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
• Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları


• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• AİP faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Talep / şikayetlerin takibi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER
Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
• Herkese Açık
• Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri


• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• AİP faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

FİNANS
Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Özel hukuk gerçek ve tüzel tüzel kişileri
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları


• 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Bağışçı ödemeleri ve gönüllülük faaliyetlerinin yürütülmesi
• Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM
Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Özel Hukuk Gerçek ve Tüzel Kişileri
• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
• İş Ortakları


• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• AİP faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Burs ve mentorluk faaliyetlerinin sağlanması


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz AİP tarafından e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon ve SMS kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacak ve işlenebilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Vakıf merkezinin bulunduğu Fetih Cad. Alptekin Sok. No:12 Şirinevler Mah. Bahçelievler / İstanbul bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, AİP sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@aipvakfi.org e-posta adresi üzerinden AİP’e iletebilirsiniz.